NEMOCNICE LIBEREC

Architektonicko – urbanistická soutěž
Modernizace Krajské nemocnice Liberec

 

Autořr projektu:

Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.,

Objednatel:

Nemocnice Liberec

Lokalita:

Nemocnice Liberec

Realizace projektu:

2017

Oceněni:

2. místo v soutěži

 

 


Krajská nemocnice Liberec představuje město ve městě.

Cílem našeho soutěžního návrhu bylo dosáhnout kompaktního řešení jak pro lůžkové části, tak i pro vyšetřovací a léčebné složky nemocnice a jejich vzájemné propojení chodbami pro pěší, vnitřní dopravou a technickými rozvody.

Navržený pavilon Centra urgentní medicíny (CUM) by dotvářel uliční frontu, prorůstal by do Husovy ulice pasáží, ve které jsou hlavní vstupy do Emergency a do budoucí haly nemocnice.

Objekt CUM v sobě zahrnuje celé spektrum prostor z pohledu hygienických nároků na dodržování čistoty. Z těchto důvodů jsou provozy seskupeny od spodních běžných prostor až po prostory s vysokou náročností jako jsou operační trakty a lůžka intenzivní péče.

Samostatně jsou řešena lůžková oddělení na 5. a 6. nadzemním podlaží s možností vstupu na terasy zelených střech.

Pavilon byl navržen jako jednoduchá hmota o čtyřech nadzemních podlažích s dílčí nadstavbou dvou pater, právě pro zmíněná lůžková oddělení.

Navržená fasáda byla tvořena dvěma plášti, vnějším s lehkým barevným prosklením a vnitřním hliníkovým pláštěm, mezi nimiž je umístěna technická lávka.

logo | penta projekt

Projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby

Kde nás naleznete

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Sociální sítě