NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Pavilon chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku – Místku

Autoři projektu:

Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.

Objednatel:

Moravskoslezský kraj

Lokalita:

Nemocnice ve Frýdku-Místku

Realizace projektu:

2008-2012

Realizace stavby:

2013-2016


Novostavba pavilonu chirurgických oborů je celá z monolitického železobetonového skeletu, rozděleného do dvou křídel v pravoúhlém rastru o půdorysných rozměrech 30 x 18,6 m, propojených obloukovou střední částí.

Objekt s pěti nadzemními podlažími, se střešním umístěním heliportu zdravotnické letecké záchranné služby zahrnuje kromě jiného centrální příjem pacientů, 4 operační sály, 4 endoskopické sály, centrální sterilizaci, 96 lůžek, JIP, 10 ambulancí, 3 endoskopické vyšetřovny.

Součástí této stavby byla i úprava okolí pavilonu, včetně příjezdové komunikace, chodníků, parkovišť, osvětlení, laviček.

logo | penta projekt

Projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby

Kde nás naleznete

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Sociální sítě