NEMOCNICE KARLOVY VARY

Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu

Ocenění:

2010 – 1. místo – Projekt roku Karlovarského kraje
2013 – 1. místo – Stavba roku Karlovarského kraje
2013 – Cena hejtmana Karlovarského kraje


Autor projektu:

Ing. arch. Jaromír Homolka, CsC

Objednatel:

Karlovarský kraj

Lokalita:

Areál Nemocnice Karlovy Vary

Realizace projektu:

2008 – 2010

Realizace stavby:

2010 – 2012


Pavilon se nachází v jižní části areálu nemocnice při ulici Americká, která je zároveň hlavní příjezdovou komunikací do této nemocnice.

Vnější vzhled objektu vychází z jasných funkcionalistických principů a využívá kombinace moderních materiálů. Přiznává železobetonovou skeletovou konstrukci s horizontálními okny a zvýšenou atikou, za kterou se nachází technické podlaží.

Na úrovní 1.PP je umístěn urgentní chirurgický příjem pacientů a samostatná chirurgická ambulance.

V 1.NP je vstupní část do celé nemocnice – recepce, hala, bufet, prodejní plocha, lékárna, interní urgentní příjem pacientů.

V dalších poschodích se nachází pracoviště intervenční kardiologie, lůžkové oddělení intenzivní péče – interních 15 lůžek, lůžkové oddělení JIP – chirurgické 17 lůžek, 6 operačních sálů se zázemím a centrální sterilizace, technické zázemí strojovny.

5.NP – střecha – je využito jako přistávací plocha vrtulníku s technickým zázemím.

logo | penta projekt

Projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby

Kde nás naleznete

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Sociální sítě