Projektujeme moderní

a udržitelné stavby

O nás

Jsme projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby 

Jsme projekční atelier s erudicí pro modení architekturu, kde je každý architekt a projektant podněcován k tomu, aby přinášel nové nápady, inspirace, podněty, ale i zpochybňoval, oponoval, vyhodnocoval varianty a přispíval tak k rozvoji celého týmu.

V našich projektech uplatňujeme funkčnost, estetiku, inovativnost, vynalézavost, eleganci a cit pro detail.

Jsme si vědomi důležitosti dialogu mezi námi a klientem. Naší úlohou je především naslouchat, ptát se, vést dialog, brát v úvahu okolí stavby a jedinečnost místa.

Specializujeme se zejména na zdravotnické stavby. Naším prvořadým posláním je zkvalitňovat, esteticky zdokonalovat a zpříjemňovat  prostředí, kde lékaři, sestry i pacienti tráví svůj čas. Máme stále na paměti, že každý detail může přispět ke zvýšení jejich celkové pohody a komfortu.

Každý náš projekt je kombinací moderní architektury, funkčnosti a genia loci.

V našem portfoliu naleznete také řadu průmyslových staveb,  staveb občanské vybavenosti, rekonstrukcí budov i historických památek. 

Naše filozofie

Věříme, že každá stavba je příležitostí pozitivně ovlivnit prostředí, ve které žijeme.

Náš přístup k architektuře je založen na hlubokém porozumění vizí klienta, jeho potřeb, představ, nápadů a jejich smysluplné přenesení do návrhu stavby, při respektování funkčnosti, estetičnosti a moderních trendů v celkovém vyznění navrhované stavby.

Klademe důraz na kvalitu a propojení jednotlivých profesí podílejících se na zpracování projektu.

Věříme, že moderní působivá stavba je výsledkem úzké týmové spolupráce, technického know-how a důrazu na detail.

Naším cílem je vytvářet moderní osobitou architekturu, která plně respektuje okolní prostředí a představuje inspiraci a trvalý přínos lidem i komunitám po mnoho generací.

Nasloucháme

S respektem a úctou ke všem vizím, přáním, potřebám, představám našich klientů vedeme otevřený dialog nad každým aspektem návrhu i realizace stavby.

Přemýšlíme

Zvažujeme každý návrh klienta, přemýšlíme o celkové koncepci díla, o detailech, o umístění v prostoru, o skloubení potřeb s estetikou, elegancí a funkčností stavby. 

Navrhujeme

Ke každému projektu přistupujeme jako k jedinečnému, unikátnímu dílu, jež překračuje hranice prvotního očekávání. Je vizitkou našich dlouholetých znalostí a zkušeností.

Dotahujeme

Předáváme klientovi projekt, o kterém jsme přesvědčeni, že splňuje všechna jeho očekávání, je promyšlen do všech detailů a jeho kvalita zaručuje realizaci moderní funkční budovy. 

logo | penta projekt

Projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby

Kde nás naleznete

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Sociální sítě