NEMOCNICE PARDUBICE

Pavilon Centrálního urgentního příjmu (CUP)

Autoři projektu:

Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.,
Ing. arch. Martin Franěk,
Ing. arch. Jiří Pecha

Objednatel:

Pardubický kraj

Lokalita:

Areál Pardubické nemocnice

Realizace projektu:

2018 – 2020

Realizace stavby:

2021 – 2024


Areál nemocnice je situován v městské části Pardubičky, na jižním okraji Pardubic.

Nový pavilon nemocnice, který je klíčovou stavbou pro celou Pardubickou nemocnici, neboť v rámci jediného objektu centrálního urgentního příjmu jsou umístěny nové provozy nemocnice. Zároveň byly do objektu přesunuty některé stávající provozy chirurgických oborů, tak aby byly blíže diagnostickým komponentům.

V pavilonu jsou umístěna oddělení ARO, JIP, lůžka pro chirurgii, cévní chirurgii, ortopedii, traumatologii, dětskou chirurgii, neurochirurgii, 11 operačních sálů, pooperační pokoj s lůžky.

Monoblok – hlavní hmota objektu je opticky rozdělena na 2 hlavní křídla, která vyrůstají ze společné podnože. Dvě podlaží tvoří zvýšené přízemí, 3. a 4.NP společnou podnož a následně 5. – 7.NP samostatná křídla.

Na střeše je umístěn heliport letecké ZZS s přístupem ze dvou komunikačních vertikál.

Hlavní hmota objektu je opláštěná skleněným pláštěm.

Mezi předsazenou fasádou a proskleným pláštěm je technická chodba pro očistu  prosklených stěn. Před pláštěm je umístěna od 3. nadzemního podlaží lehká kapotáž zakrývající technickou lávku pro údržbu skleněné fasády, která bude prováděna z venkovního prostoru s využitím výše uvedené předsazené konstrukce.

Vnitřní dispozici tvoří centrální atriový prostor prostupující všemi podlažími s nezbytnou kavárnou, bufetem, zónou pro návštěvy osázený bohatou zelení.

logo | penta projekt

Projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby

Kde nás naleznete

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Sociální sítě