SWOBODA CZ

Výrobní a skladová hala v Polné

Autor projektu:

Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.,
Ing. arch. Martin Franěk

Objednavatel: 

Swoboda CZ s.r.o.

Lokalita:

Polná

Realizace projektu:

2017 – 2019

Realizace stavby:

2019 – 2021


Významný regionální zaměstnavatel – společnost Swoboda CZ se v roce 2017 rozhodl z důvodu plánovaného navyšování výrobní kapacity spolu s hledáním nových lidských zdrojů umístit svůj závod při západním okraji města Polná. Německá firma se od svého založení v roce 1947 specializuje na zpracovávání plastů pro automobilový průmysl, čemuž odpovídá i struktura nové české filiálky.

Novostavba objektu celkovou hmotu výrobních a skladovacích prostorů rozděluje do tří základních hmot, které jsou vzájemně odděleny propojovacími krčky s výškovým odsazením.

Hlavní vstup pro vedení společnosti i návazné technické úseky je z uliční části fasády a spolu s hlavním vjezdem do areálu je kontrolován vrátnicí. Doplňkovými vchody jsou pak samostatné vstupy zaměstnanců a zásobování výdejny jídla.

S ohledem na sklon terénu a bylo nutné umístit veškeré výrobní a skladovací plochy na jednu rovinu. Proto je západní fronta objektu částečně zapuštěna do terénu a východní umístěna na svahu. Výškové osazení celého objektu bylo zvoleno s ohledem na vyváženou kompozici celku vůči terénu a s ohledem na technické možnosti obsluhování skladové části dopravou.

Ve výrobní části jsou umístěny automaty pro výrobu elektrotechnických součástek pro automobilový průmysl a vstřikovací lisy.

logo | penta projekt

Projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby

Kde nás naleznete

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Sociální sítě