VOJENSKÁ NEMOCNICE 175

Ho Chi Minh City, Vietnam

Autor projektu:

Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.

Objednatel:

Vojenská Nemocnice 175

Lokalita:

Ho Chi Minh City, Vietnam

Realizace projektu:

2011


Mezinárodní soutěž o návrh nové vojenské nemocnice – 1. místo.

Studie řešila návrh vybudování pavilonů pro lůžková oddělení s celkovou kapacitou 1 500 lůžek a pro 20 operačních sálů.

Lůžková část nemocnice byla navržena v 6 křídlech o maximálně 9 podlažích. V přízemních částech byly odděleně řešeny dětské ambulance a transfúzní stanice, včetně hlavního vstupu do nemocnice. Na ostatních podlažích byly umístěny lůžkové jednotky napojené na hlavní chodbu ve středu dispozice a 20 operačních sálů. Nově navržené budovy měly být propojeny v posledním podlaží v místě, kde je umístěn heliport.

Součástí návrhu je výstavba objektu ředitelství a hotelu pro příslušníky rodin. Tyto objekty jsou umístěny z logiky provozu u hlavního vstupu do nemocnice.

Studie rovněž řešila rekonstrukci pavilonů infekčního, plicního a psychiatrického, které v severní části areálu tvoří samostatnou skupinu, obnovu parku na  uvolněných plochách, vytvoření  nových komunikací a vstupů do areálu nemocnice.

logo | penta projekt

Projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby

Kde nás naleznete

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Sociální sítě