SVITAVSKÁ NEMOCNICE

Rekonstrukce a přístavba psychiatrického oddělení Svitavské nemocnice

Autoři projektu:

Ing. arch. Martin Franěk

Objednatel:

Svitavská nemocnice a.s.

Lokalita:

Areál Svitavské nemocnice

Realizace projektu:

2009-2012

Realizace stavby:

2013-2015


Stávající areál nemocnice leží jižním směrem od centra města. Stávající objekt psychiatrického oddělení představuje neorománský kostel sv. Josefa z roku 1894. Výtvarné řešení jednotlivých objektů vychází ze snahy o důsledné rozlišení doby vzniku jednotlivých staveb.

Při rekonstrukci budovy původního klášterního křídla bylo počítáno s maximální citací původních výtvarných prvků a materiálů s převahou režného lícového zdiva. V rámci stavebních úprav došlo k očištění stavby od nevhodných přístaveb, prvků, popř. materiálů a jejich nahrazení architektonicky vhodnější úpravou respektující genius loci místa.

Podlouhlý objekt nového pavilonu navazuje na historickou budovu proskleným krčkem, který má za úkol zdůraznit věkový rozdíl mezi oběma stavbami. Kompozice vlastního třípodlažní objektu vychází z „řeckému“ způsobu výstavby, kdy vstupní terapeutická část představuje těžkou podstavu, na kterou se „vrství“ lehčí části v podobě lůžkových podlaží. Rozlišení jednotlivých vnitřních provozů se propisuje i na fasádu stavby v podobě stěrkové omítky vstupního podlaží, zavěšené fasády z tahokovu dvou pater lůžkových částí a obkladu z plechových kazet, které působí jako výtvarné zdůraznění hlavního vstupu do budovy a přístavku únikového schodiště v její parkové části.

logo | penta projekt

Projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby

Kde nás naleznete

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Sociální sítě