SOCIÁLNÍ CENTRUM KRAJE VYSOČINA

Autor projektu:

Ing. arch. Martin Franěk,

Objednavatel: 

Kraj Vysočina

Lokalita:

Areál Nemocnice Jihlava

Realizace projektu:

2018 – 2019

Realizace stavby:

2021 – 2023

Ocenění:

2022 – Stavba roku Zlínského kraje – hlavní cena


Novostavba domova pro seniory a mateřské školy v areálu Nemocnice Jihlava.

Z urbanistického hlediska se jedná o samostatný objekt pavilonového typu, který pokračuje v trendu okolní zástavby. Je umístěn na rozhraní areálu nemocnice a sousedního komplexu Domova s pečovatelskou službou, která se následně volně „přelévá“ do ploch s bytovou zástavbou.

Poloha vlastní stavby vychází z původního konceptu vypracovaného pražským ateliérem Senior Holding s.r.o. a je uzpůsobena celkovému výhledovému generelu nemocnice, který jsme také už dříve projektovali. Nedílnou součástí navrhovaného řešení je i nový samostatný areálový vjezd.

Z architektonického hlediska pracuje s kombinací trojice jednoduchých hranolů – dvou převýšených a jednoho nízkého, které půdorysně utváří zhruba tvar písmene „S“.

Dvě hmotově mohutnější části obsahují lůžkovou kapacitu objektu/ jednotlivá oddělení, popř. podružné podpůrné provozy. Nízká střední partie je pak vyhrazena spíše společenské a administrativní funkci, čemuž odpovídá i její „propojovací“ charakter.

Zatímco „lůžkové“ části jsou s okny spíše bytové velikosti, které lépe odpovídají provozu, který se za nimi odehrává, fasáda „středové“ části je záměrně prolamována velkorysými prosklenými plochami, které mají za úkol, zejména ve směru plánované zahrady za objektem, zajistit maximální optické propojení interiéru s exteriérem.

logo | penta projekt

Projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby

Kde nás naleznete

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Sociální sítě