RENESANČNÍ MĚŠŤANSKÝ DŮM V JIHLAVĚ

Památkově chráněná stavbav v Husově ulici 

Autoři projektu:

Ing. arch. Milan Blahut
Ing. arch. Jaromír Homolka

Objednavatel: 

PENTA JIHLAVA, spol. s r. o.

Lokalita:

Jihlava, ul. Husova

Realizace projektu:

2003

Realizace stavby:

2003 – 2004


Celková rekonstrukce domu proběhla za odborného dozoru Národního památkového ústavu.

Objekt Husova č. p. 1623/12 je pozdně reneranční dvoupatrový řadový dům završený atikovým štítem. Byl vybudován v roce 1593 na protáhlé středověké parcele. Má bohatě zdobené raně klasicistní uliční průčelí s vysokým pilastrovým řádem. V přízemí má prolomený kamenný renesanční poratál. Zachovala se i původní  vrata domu.

Při obnově byly objeveny vrstvy nástěnných maleb od doby renesance až po období secese.

Při obnově památky byla zachována významná část autentických prvků stavby. Na půdorysu bývalého dvorního křídla je provedena novodobá přízemní dřevostavba ateliéru.

V současnosti jsou v objektu aministrativní prostory a jeden podkrovní byt.

logo | penta projekt

Projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby

Kde nás naleznete

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Sociální sítě