ZÁMEK TŘEŠŤ

Zámecký hotel Třešť

Autor projektu:

Ing. arch. Martin Franěk

Objednavatel: 

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

Lokalita:

Areál zámku Třešť

Realizace projektu:

2016 – 2019

Realizace stavby:

2019 – 2022

Ocenění:

2022 – Stavba roku Kraje Vysočiny – čestné uznání


Historie zámku sahá až do roku 1513, kdy na místě středověké tvrze vznikl renesanční zámek.

Půdorysně čtyřkřídlý objekt zámku s uzavřeným vnitřním atriem má tři nadzemní podlaží, obytné podkroví a je částečně podsklepený. Do roku 1626 patřil české šlechtě,  poté přešel do majetku šlechty rakouské, která jej vlastnila až do roku 1945. Poválečná léta se nesla v duchu různorodého využití přes místní muzeum, galerii až po internát. Od roku 1984 je zámek i s přilehlým parkem majetkem Akademie věd České republiky.

Vzhledem k tomu, že předešlé stavební úpravy byly poplatné své době a využívaly technologie nevalné kvality, dospěla situace zhruba v roce 2015 opět do bodu, kdy objekt vyžadoval další opravy.

Projekt zpracovaný v naším atelierem v roce 2016 počítal se čtyřmi etapami stavebních úprav, které se především soustředily na dispoziční a stavební úpravy na úrovni 1.NP a 1.PP.

Po odevzdání projektu investor v roce 2018 přistoupil k přepracování již hotového projektu jiným projektantem (Archina design s.r.o.), v rámci kterého došlo ke sloučení předchozích navržených etap do jedné a rozšíření stavebního záměru do celkové generální rekonstrukce celého objektu.

V roce 2019 byl dokončený projekt opět vrácen našemu atelieru za účelem zpracování technické revize proběhlých prací, zejména v kontextu s požadavky HZS, památkové péče a dále z důvodu kompletního přepracování projektu interiéru. Konečnou kombinací všech tří projektů vznikl v rámci náročné rekonstrukce probíhající mezi lety 2020–2022 čtyřhvězdičkový boutique konferenční hotel designově propojený se spisovatelem Franzem Kafkou, který v Třešti pobýval v letech 1900-1907 a jehož rukopis a ilustrace se promítly do grafického designu infosystému a loga zámku (autor Martin Utíkal) – to vše při zachování památkově hodnotných této památkově chráněné stavby.

logo | penta projekt

Projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby

Kde nás naleznete

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Sociální sítě