SWOBODA – STAMPING

Výrobní a skladová hala

Autor projektu:

Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.,
Ing. arch. Martin Franěk

Objednavatel: 

Cetimum s.r.o.

Lokalita:

Průmyslová zóna Hruškové Dvory, Jihlava

Realizace projektu:

2013

Realizace stavby:

2014


Společnost Swoboda – Stamping je součástí německé společnsoti Swoboda CZ.

Novostavba výrobního závodu společnosti pro 400 zaměstnanců je členěna na části lisovny, nástrojárny, skladu a aministrativně-technického zázemí.

Výrobním programem jsou komponenty pro automobilový průmysl. Specializací společnosti jsou výstřižky z plechu, které jsou následně využívány pro  s plastovými výlisky společnosti Swoboda CZ pro automobilový průmysl v celé Evropě.

V roce 2016 jsme na žádost společnosti zhotovili projekt přístavby haly pro administrativní část, dvoulodní halu pro lisovnu a dvoupodlažní část pro nástrojárnu a kanceláře konstrukce. Stavba byla realizována letech 2016 – 2017.

V současnosti má společnost více jak 650 zaměstnanců.

logo | penta projekt

Projekční atelier se specializací na zdravotnické stavby

Kde nás naleznete

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Sociální sítě